Kartoteka online

Aktualności

Kartoteka OnLine

2016-06-30

Kartoteka OnLine umożliwia analizę dokonanych naliczeń opłat za lokal, zapłat oraz salda należności.

W celu uzyskania loginu oraz hasła prosimy o zgłaszanie się do admonistracji celem pobrania loginu i hasła.
 

As-dom
As-dom

Panel klienta

Zapraszamy do korzystania z systemu Kartoteka on-line, umożliwia on bieżący podgląd wysokości opłat czynszowych.

Przekaż 1 % podatku